Manual

» Start
» Bokföring
» Rapporter
» Inställningar

Övrigt

» NyheterChecklista inför nytt räkenskapsår


Vi listar några av de vanligaste sakerna man bör tänka på och gå igenom vid slutet av ett räkenskapsår.

I det föregående året:

  • Kontantmetoden: Bokför obetalda kundfordringar samt leverantörsskulder.
  • Bokför eventuella avskrivningar, periodiseringar, kundförluster samt lagerförändringar.
  • Bokför eventuella skatter.
  • Stäm av alla bankkonton, kundfordringar samt skulder.
  • Bokför momsdeklaration (använd automatisk bokföring i momsrapporten).
  • Bokför bort föregående års resultat samt omför vinstdispositioner.
  • Bokför årets resultatet

Säkerhetskopia:

  • Spara ner PDF:er av samtliga rapporter, behandlingshistoriken samt spara en SIE4-export. Spara filerna i minst 7 år.

Nya året:Senast uppdaterad 2023-03-07