Manual

» Start
» Bokföring
» Rapporter
» Inställningar

Övrigt

» NyheterIngående balans


Under Inställningar > Bokföring > *Ingående balans fyller du i ingående balans från tidigare räkenskapsår. Den ingående balansen för nuvarande år motsvarar den utgående balansen från föregående år. Den utgående balansen motsvarar utgående saldo i Balansräkningen.

Automatisk överföring

Tryck på knappen "Automatisk överföring". Kapitas hämtar den utgående balansen från föregående år och lägger in den i nuvarande år och därefter sparar allt. Den ingående balansen är nu överförd. (Enbart för Kapitas Plus-kunder)

Manuell överföring

När du har fyllt i alla fält klickar du spara och därefter kontrollerar du att ingående balans stämmer med föregående år genom att gå in på Rapporter och skriva ut en Balansräkning och jämföra den med ditt föregående år.

Differens

Om det visas ett varningsmeddelande som säger att det finns en differens innebär det att Tillgångarna inte balanserar med Skulderna. Balans finns när Tillgångar och Skulder är lika stora. Den vanligaste anledningen till att balans inte uppstår är att man har glömt att bokföra föregående års resultat i det föregående året.Senast uppdaterad 2017-03-15