Manual

» Start
» Bokföring
» Rapporter
» Inställningar

Övrigt

» NyheterBokför Årets Resultat


Årets resultat är den vinst (/förlust) som uppstår efter att kostnader har dragits från de intäkter som har genererats under räkenskapsåret.

I samband med bokslutsarbetet när resultatet är säkerställt bokförs, som sista verifikation i slutet av året, årets resultat. Detta kommer att balansera balansräkningen samt resultaträkningen.

Fördelningen av årets resultat (resultatdesposition) bokförs vid olika tidpunkter enligt gällande regler beroende på företagsform.

Exempel på bokföring av vinst i Aktiebolag:

Konto Debet Kredit
8999 Årets resultat 50000
2099 Årets resultat 50000

En förlust bokförs på samma sätt fast man byter plats på debet och kredit för varje rad.

En enskild firma använder sig av konto 2019 istället för 2099.

Ett handelsbolag använder sig av konto 2019 och 2029 istället för 2099. Vinsten fördelas mellan delägarna på dessa två (eller fler) konton.Senast uppdaterad 2017-02-23