Manual

» Start
» Bokföring
» Rapporter
» Inställningar

Övrigt

» NyheterNyheter från Kapitas


» Snabbare sidladdningar

Publicerad 2023-11-05

Sidor laddar nu upp till 300% snabbare efter vår flytt till en ny serverplattform. Vi har under de senaste veckorna gradvis gått live med en ny serverplattform för Kapitas. Inatt slutfördes flytten av de sista systemen till den nya plattformen.

Det finns ett flertal olika förbättringar såsom kraftigt förbättrad prestanda som märks genom snabbare sidladdningar, lägre latens genom geografisk positionering samt full redundans där Kapitas körs i två olika datacenter live alltid. Plattformen har även självläkande funktionalitet där den automatiskt detekterar servrar med problem och roterar bort dem ur produktion samt sätter upp nya fungerande servrar.

Vi har även ytterligare stärkt våra backuprutiner. Vi tar backuper på Kapitas strömmande inkrementellt och varje minut sker en snapshot som lagras i två olika datacenter. Utöver det så tar vi även en full backup varje dygn som lagras krypterat i ett datacenter i utlandet hos ett annat företag skiljt från vår vanliga hostingleverantör. Backuper testas för återställning vid återkommande intervall.

Flytten har gått smärtfritt och vi ser fram emot att nyttja den nya plattformen för de alla de funktioner i Kapitas vi håller på och bygger.

» Guide för nytt räkenskapsår

Publicerad 2022-12-31

Här finns en grundläggande guide checklista för vanligt förekommande aktiviteter efter att ha skapat ett nytt räkenskapsår. Vi hoppas att den kan hjälpa till i övergångarna mellan räkenskapsår.

» Förändrade villkor inför GDPR

Publicerad 2018-05-22

Vi strävar efter att till fullo efterleva bokstaven och andan i GDPR-regelverket och förstår att vi har fått ett förtroende från dig som kund att hantera din data. Som du säkert har märkt från många andra företag så haglar notiserna om förändringar i villkor inför GDPR.

Vi har anpassat våra villkor inför GDPR och tydligare uttryckt vilka rättigheter och skyldigheter du som kund har i och med det nya regelverket. I form av hur vi använder och processar data så förändras i stort sett ingenting då vi redan sedan tidigare efterlevde andan i GDPR. De uppdaterade villkoren kan läsas här.

» Hitta momsfel snabbt och enkelt

Publicerad 2017-01-23

Vi har idag släppt ett nytt verktyg i momsanalysen för att snabbt hitta verifikationer som innehåller potentiellt felaktiga momsbokningar.

För att köra verktyget öppnar man Momsrapporten och trycker på "Se detaljer" i momsanalysen. Där finns nu en ny sektion som heter Verifikationsanalys som kan nyttjas vid behov.

Grön färg indikerar att verktyget inte har funnit något fel i verifikationen. Gul färg indikerar potentiellt fel.

» Ny version v.150910

Publicerad 2015-09-09

Följande uppdateringar har idag gått i produktion:

  • Ny kontoplan BAS 2015
  • Uppdaterad momsrapport och momsanalys med justeringar för sektion import och tydligare presentation
  • Typsnittsstorleken är nu mindre när man printar långa rapporter (Huvudbok/Verifikationslista)
  • Fler tecken tillåts i övrig text på verifikationerna