Manual

» Start
» Bokföring
» Rapporter
» Inställningar

Övrigt

» NyheterMomsrapport


Momsrapporten visar en rapport som följer Skatteverkets mall. Varje konto du har i kontoplanen kan ha en momskod på sig. Saldot för de konton som har en momskod kommer att presenteras under respektive rubrik i momsrapporten för den period du har valt.

Har du valt att använda BAS-kontoplanen som tillhandahålls i Kapitas så har de vanligaste kontona redan förvalda momskoder. Har du skapat en egen kontoplan måste du lägga upp momskoderna manuellt under inställningarna för kontoplan.

Bokför momsrapport

Öppna momsrapporten. Välj den period du vill deklarera/bokföra momsrapporten för. Därefter visar du den på skärm och trycker sedan på knappen för att bokföra den.

Momsrapporten ska bokföras på sista dagen i den period du deklarerar. Dvs, har du månadsmoms bokförs den exempelvis på sista januari om det är för januari månad du deklarerar. Vid årsmoms blir det sista dagen i räkenskapsåret, exempelvis sista december.

Glöm inte att skriva ut eller spara ner en PDF av momsrapporten innan den bokförs.

Momsanalys

Om momsanalysen har hittat fel i rapporten kan man trycka på "Se detaljer" för att se alla kopplingar mellan momskoderna i kontoplanen, saldon på konton samt vilken del av momsrapporten som har ett fel.

Vidare kan man trycka på Verifikationsanalys för att köra en avvikelserapport på alla verifikationer och identifiera vilken verifikation som har en felaktig momsbokning på sig.

Fel i momsrapporten, vad gör jag?

Nästan alla fel kan identifieras genom att köra Momsanalysen samt Verifikationsanalysen. Börja med att köra Momsanalysen och se att alla rader i momsrapporten har de konton du förväntar dig kopplade på sig. Granska saldona och se om de stämmer. Oftast hittar man något saldo som inte stämmer och får då leta upp orsaken till felet.

Ett vanligt fel är att man har bokfört momsen på fel konto och man får då leta reda på vilken verifikation som är felaktig. Verifikationsanalysen kan visa en lista över alla verifikationer som är felaktigt bokförda från ett momsperspektiv om momskoderna är rätt kopplade.Senast uppdaterad 2018-05-28