Manual

» Start
» Bokföring
» Rapporter
» Inställningar

Övrigt

» NyheterNy verifikation


Här kan du manuellt registrera dina verifikationer. Du kan även nyttja Konteringsmallar för att underlätta processen. När en verifikation har blivit registrerad hittar du den under Bokföring > Visa verifikationer.

Skapa ny verifikation

Fält Beskrivning
Ver. Nr Verifikationsnumret genereras automatiskt. Om du har skapat flera serier kan du välja vilken serie verifikationen skall tillhöra. Läs mer om serier nedan.
Datum Verifikationens datum. Vanligtvis används detta fält för att hänföra verifikationen till en viss registreringsperiod. Format: ÅÅÅÅ-MM-DD. Det finns tre hjälpformat: ÅÅMMDD, ÅÅMM, DD. Exempel: Om man anger 130420 så ändras det automatiskt till 2013-04-20. Om datumet är 2013-06-10 och man anger 0415 så ändras det automatiskt till 2013-04-15. Om datumet är 2013-06-10 och man anger 15 så ändras det automatiskt till 2013-06-15.
Beskrivning Här anger du en beskrivande text för verifikationen. Den kommer att synas i rapporter för att underlätta sökning bland transaktioner. Exempelbeskrivning: Kundfaktura 9003
Serie Detta fält visas endast om du har fler än en serie. Här väljer du vilken serie verifikationen skall tillhöra. Mindre bolag har oftast bara en serie. Denna serie finns från början och kallas "V - Verifikationer". För att kategorisera dina verifikationer kan du skapa nya serier under Inställningar > Verifikationsserier.
Konteringsmall Om du redan skapat en konteringsmall räcker det med att skriva in totalbeloppet (Motsvarar {t} i formeln) och välja önskad mall så fylls alla siffror i automatiskt. För att lägga till en mall går du in på "Välj mall" och "Lägg till ny mall". Läs mer om det här.
Konto Välj här vilket konto i kontoplanen som ska användas. När du börjar skriva ett nummer eller namn på kontot så kommer förslag på konton upp automatiskt. Tryck på ENTER för att bekräfta valet. En rad måste innehålla ett konto för att vara giltig. Behöver du lägga till eller ändra befintliga konton kan du göra det under Inställningar > Kontoplan.
Ks. Här kan du ange ett kostnadsställe. Tillåten serie: 1-255.
Projekt Här kan du ange ett projekt. Tillåten serie: 1-255.
Övrig text Här har du möjlighet att ge en kort beskrivning av konteringen.
Debet Ange debet i sifferformat, använd "komma" som decimaltecken.
Kredit Ange kredit i sifferformat, använd "komma" som decimaltecken.
Saldo Här ser du saldot på kontot du använt i raden. Detta fält uppdateras automatiskt och kan inte ändras.

Kortkommandon

Kommando Beskrivning
Enter Flyttar markören till nästa ruta.
+ (Plus) Flyttar markören direkt till "bokför". Tryck på + en gång till för att bokföra verifikationen och öppna en ny verifikation. (OBS: Endast plustecknet vid keypaden fungerar)
- (Minus) Flyttar markören till föregående ruta. Motsatsen till Enter. (OBS: Endast minustecknet vid keypaden fungerar)


Senast uppdaterad 2015-08-10