Rapporter - informativa och snygga

Kapitas skapar automatiskt rapporter utifrån din bokföring. Det gör att du när som helst kan få en tydlig bild
av ekonomin i ditt företag. Rapporterna kan visas direkt på skärmen, laddas ner som PDF eller skrivas ut.


Namn Beskrivning
Behandlingshistorik Följer lagkravet om att visa datum och person när varje specifik händelse inträffad och detaljer om händelsen.
Balansräkning Visar en ögonblicksbild över företagets tillgångar och skulder.
Huvudbok Listar alla verifikationer i systematisk ordning baserat på kontonummer.
Ingående balans Visar överförd balans från föregående år.
Kontoplan Listar samtliga konton i företagets kontoplan eller alternativt endast de konton som har nyttjats.
Momsrapport Visar beloppen som nyttjas i deklarationen mot Skatteverket. Vi har även en momsanalys som hjälper dig att felsöka eventuella problem i momsrapporten och korrigera dem. Momsrapporten kan automatiskt bokföras.
Resultaträkning Visar en sammanställning över periodens intäkter och kostnader.
Verifikationslista Listar samtliga registrerade verifikationer i registreringsordning.

SkärmbilderResultaträkning