Bokföring - smidiga och smarta funktioner

En del tycker att bokföring är kul, andra tycker att det är kul när det är över. Oavsett vad du tycker så blir det effektivare och
roligare med Kapitas. Vi arbetar kontinuerligt på att automatisera och förbättra bokföringsflödet så att du får tid över till annat.


Funktioner Beskrivning
Kontosök Börja skriva namnet på kontot eller de första siffrorna så ger Kapitas förslag på aktuella konton.
Konteringsmallar Du kan automatisera återkommande händelser för att spara tid.
Kontoanalys Analysen visar snabbt saldot på kontot så att du kan kontrollera att det stämmer med underlagen.
Kontoplan Vi tillhandahåller och rekommenderar kontoplanen BAS men det är fritt fram att skapa din egen kontoplan om du så önskar.
Kostnadsställen Du kan kategorisera dina konteringsrader per kostnadsställe och sedan ta fram specifika rapporter för vissa kostnadsställen.
Projekt Du kan kategorisera dina konteringsrader per projekt och sedan ta fram specifika rapporter för vissa projekt.
SIE4 Import Importera in bokföringsposter från ett faktureringsprogram, bokslutsprogram eller ett annat bokföringsprogram.
SIE4 Export Exportera din bokföringsdata för att ge till revisor eller importera till något annat program.
Verifikationsserier För att bättre kategorisera dina verifikationer kan de delas in i olika serier.

SkärmbilderNy verifikation