Manual

» Start
» Bokföring
» Rapporter
» Inställningar

Övrigt

» NyheterKontoplan


Här finner du en lista på alla konton som finns i systemet. Listan innehåller de konton som finns angivna i den kontoplan du valt.

Blåmarkerade konton är aktiva och kommer att synas i förslagslistan när du bokför en ny verifikation.

Lägg till ett nytt konto

Gå in under Inställningar > Bokföring > Kontoplan

Fält Beskrivning
Konto nr Välj ett kontonummer.
Beskrivning Förklarande text, kommer att synas i kontolistan.
Momskod Om kontot ska vara kopplat till momsrapporten så väljs en lämplig momskod.
SRU Detta är en kod för koppling mellan deklarationsblanketter och BAS-kontoplanen (ej obligatorisk) Mer information om detta kan du läsa på http://www.bas.se.
Aktivt Bocka i den här om du vill att kontot ska visas i listan på konton när du bokför.

Konton som har använts i bokföringen kan inte inaktiveras.

Momskopplingstabell

Följande lista visar kopplingen mellan rad i momsrapporten och momskod.

Rad Benämning Momskod
A Momspliktig försäljning eller uttag exklusive moms
05 Momspliktig försäljning som inte ingår i ruta 06, 07 eller 08 501, 502, 503
06 Momspliktiga uttag 601, 602, 603
07 Beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning 701, 702, 703
08 Hyresinkomster vid frivillig skattskyldighet 800
B Utgående moms på försäljning eller uttag i ruta 05 - 08
10 Utgående moms 25% 1000
11 Utgående moms 12% 1100
12 Utgående moms 6% 1200
C Momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet
20 Inköp av varor från ett annat EG-land 2001, 2002, 2003
21 Inköp av tjänster från ett annat EG-land enligt huvudregeln 2101, 2102, 2103
22 Inköp av tjänster från ett land utanför EG 2201, 2202, 2203
23 Inköp av varor i Sverige 2301, 2302, 2303
24 Övriga inköp av tjänster 2401, 2402, 2403
D Utgående moms på inköp i ruta 20 - 24
30 Utgående moms 25% 3000
31 Utgående moms 12% 3100
32 Utgående moms 6% 3200
E Försäljning m.m. som är undantagen från moms
35 Försäljning av varor till ett annat EG-land 3500
36 Försäljning av varor utanför EG 3600
37 Mellanmans inköp av varor vid trepartshandel 3700
38 Mellanmans försäljning av varor vid trepartshandel 3800
39 Försäljning av tjänster till näringsidkare i annat EG-land enligt huvudregeln 3900
40 Övrig försäljning av tjänster omsatta utom landet 4000
41 Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige 4100
42 Övrig försäljning m.m. 4200
F Ingående moms
48 Ingående moms att dra av 4800
G Moms att betala eller få tillbaka


Senast uppdaterad 2018-05-28