Manual

» Start
» Bokföring
» Rapporter
» Inställningar

Övrigt

» NyheterBFN ändrade regler


Bokföringsnämnden har i sina nya rekommendationer för företag ändrat möjligheten att rätta felaktiga verifikationer. Tidigare var det tillåtet att stryka / lägga till rader. Denna möjlighet är inte tillåten från och med räkenskapsår som påbörjas 2015. Det enda tillåtna sättet att ändra verifikationer på är numera Ändringsverifikationer. Kapitas har inbyggt stöd för ändringsverifikationer vilket du finner genom att klicka på en verifikation och därefter "Ändringsverifikation".


Publicerad 2014-12-30