Manual

» Start
» Bokföring
» Rapporter
» Inställningar

Övrigt

» NyheterSIE-fil


Import av SIE-fil

  1. Börja med att välja det räkenskapsår i Kapitas som du vill importera till (eller lägg till ett nytt räkenskapsår med motsvarande datum som i din SIE-fil om du ännu inte gjort det).

  2. Om du tänker använda kontoplanen i din SIE-fil rekommenderar vi att du väljer kontoplan "Blank" när du skapar räkenskapsåret.

  3. Gå sedan in på *Inställningar > Bokföring > SIE4 Import.

  4. Tryck på "Bläddra" och leta upp SIE-filen på din dator.

  5. Tryck sedan på "Importera fil".

Export av SIE-fil

  1. Gå in på Inställningar > Bokföring > SIE4 Export.

  2. Tryck på "Generera fil".

  3. Välj en plats att spara filen på din dator, och tryck OK

Filen är nu exporterad och sparad på din dator. Den kan nu skickas eller importeras in i ett annat program såsom ett årsredovisningsprogram.Senast uppdaterad 2017-01-24