Manual

» Start
» Bokföring
» Rapporter
» Inställningar

Övrigt

» NyheterRäkenskapsår


En räkenskap är en redogörelse för ekonomiska händelser.

Räkenskaper är ett samlingsord för bokföring, årsbokslut och årsredovisning.

Ett räkenskapsår är den period som räkenskaperna omfattar. Vanligtvis är perioden 12 månader lång och man avslutar sitt räkenskapsår med ett bokslut.

Enklare sagt är att ett räkenskapsår är en period om 12 månader i vilken man bokför och sen avslutar man det med en årsredovisning.

Året följer oftast verksamhetsåret (1 januari - 31 december) förutom vid start eller avslut av en verksamhet då det kan börja när som helst och därmed antingen förkortas eller förlängas för det året.

Brutet räkenskapsår

Företag som exempelvis aktiebolag, ideella och ekonomiska föreningar eller handelsbolag med enbart juridiska delägare kan även välja att ha brutet räkenskapsår.

Vid brutet räkenskapsår kan räkenskapsåret börja första dagen i någon annan månad på året än januari och måste vara 12 hela månader långt. Till exempel 1 april 2014 till och med 31 mars 2015.

Det krävs oftast ett godkännande från skatteverket för att få ändra till brutet räkenskapsår.Senast uppdaterad 2023-11-06