Manual

» Start
» Bokföring
» Rapporter
» Inställningar

Övrigt

» NyheterHuvudbok


En huvudbok är en lista på företagets alla registrerade affärshändelser (verifikationer) sorterade efter konto. För varje konto kan man avläsa vilken verifikation som hade vilket påverkan på kontot och saldot efter händelsen.

Verifikationerna är listade i datumordning inom varje konto. Om något inte stämmer i din bokföring när du stämmer av konton i slutet på månaden är det oftast i huvudboken du kan hitta felet.

Bokföringslagen påför alla att bokföra så att posterna kan presenteras i systematisk ordning. Rapporten Huvudbok visar bokföringen i systematisk ordning.Senast uppdaterad 2023-02-18