Manual

» Start
» Bokföring
» Rapporter
» Inställningar

Övrigt

» NyheterÄndringsverifikation


Ibland blir en verifikation felaktigt bokförd. Denna måste då rättas. Rättelse kan ske genom en så kallad ändringsverifikation.

Du skapar en ändringsverifikation genom att gå in på den felaktigt bokförda verifikationen och därefter klicka på Ändringsverifikation. En mall skapas då enligt alternativ 1 (se nedan).

Bokföringsnämnden har reglerat bort möjligheten att använda sig av direkta ändringar och strykningar. Framöver måste man använda sig av ändringsverifikationer för att rätta felaktigt bokförda verifikationer.

Namnet ändringsverifikation kan vara lite missvisande. En ändringsverifikation ändrar inte den felaktiga verifikationen på något sätt. Den felaktiga verifikationen kommer alltid finnas kvar oförändrad. Ändringsverifikationen är en ny verifikation som ändrar bokföringen (inte den felaktiga verifikationen) för att korrigera det ursprungliga felet.

Vi rekommenderar att man använder sig av alternativ 1 nedan i möjlig mån.

Exempel (felaktig insättning)

Händelse: 500 kr tas från kassan och sätts in på Plusgirot

Felaktigt bokförd verifikation

Fel: Skulle ha bokförts mot Plusgiro men råkade bokföras mot Bankgiro

Konto Debet Kredit
Kassa 500
Bankgiro 500

Alternativ 1 (Rekommenderat): Kvittande ändringsverifikation

Konto Debet Kredit
Kassa 500
Bankgiro 500

Vi ser att denna ändringsverifikation "nollar/kvittar/återställer" den ursprungliga verifikationen i det att den bokför allting tvärtom. Det blir som att man tar bort effekten i bokföringen från den första felaktigt bokförda verifikationen. Man lägger tillbaka pengarna i kassan och tar bort dem från Bankgirot. Efter detta måste en ny verifikation bokföras som avser det man ville göra ursprungligen. Genom det här sättet blir det tre verifikationer totalt (Felaktigt bokförd verifikation, ändringsverifikation och en ny verifikation).

Alternativ 2: Korrigerande ändringsverifikation

Konto Debet Kredit
Bankgiro 500
Plusgiro 500

Vi ser att denna ändringsverifikation endast korrigerar det som är fel. Här flyttar man beloppet från Bankgirot till Plusgirot samtidigt som man låter kassan vara oförändrad (kassan var korrekt bokförd). Genom det här sättet blir det två verifikationer totalt (Felaktigt bokförd verifikation och ändringsverifikation)


I båda dessa fall kommer en ny verifikation skapas av ändringsverifikationen. Den felaktiga verifikationen kommer att finnas kvar i bokföringen och synas i rapporter men den blir samtidigt rättad av ändringsverifikationen.

Tänk på att lägga ändringsverifikationen på samma datum som den felaktiga verifikationen (om du upptäcker felet inom samma period) för att presentationen i rapporterna ska se bättre ut.Senast uppdaterad 2017-05-08